Fit en gezond - Adviezen voor een bewust leven en een actieve levensstijl.
Fit en gezond - Adviezen voor een bewust leven en een actieve levensstijl.
       Adviezen voor een actieve levensstijl Fit en gezond - Adviezen voor een bewust leven en een actieve levensstijl.
Haal meer uit je dag...
Op deze website vind je informatie uit wetenschappelijke bronnen over voeding, lichaams-
beweging, motivatie en emotionele gezondheid.

Klik hieronder op een onderwerp om naar het betreffende gedeelte van de site te gaan.
Mist u bepaalde informatie op onze site, klik dan HIER voor meer verwijzingen.
 
 
Sport en lichaam
Voeding en gezondheid
 Voeding en gezondheid.


17. Depressie

Sporten verlicht depressie

Hoewel de trieste geschiedenis van sommige topsporters, zoals wielerheld Marco Pantani, anders doet vermoeden, wijst onderzoek er steeds vaker op dat sporten mensen minder depressief maakt. Een recente Amerikaanse studie toont aan dat het positieve effect van sporten op depressie voornamelijk te danken is aan een versterkt zelfvertrouwen. Bij dit onderzoek werden negen depressieve vrouwen onderworpen aan een trainingsprogramma van negen weken. Tijdens de training deden de vrouwen twee keer per week aan hardlopen en fietsen waarbij ze begeleiding kregen. Daarnaast werd er eenmaal per week thuis getraind met een aerobicsvideo. Vervolgens werden de gegevens van de sportende vrouwen vergeleken met die van tien depressieve vrouwen die geen trainingsprogramma volgden. Op drie momenten tijdens het onderzoek werden de vrouwen gevraagd een vragenlijst in te vullen: aan het begin, na drie weken en aan het eind van het onderzoek (na negen weken). Met een van de vragenlijsten werd het verloop van de depressie in kaart gebracht. Op een andere vragenlijst gaven de vrouwen aan met hoeveel zelfvertrouwen ze een aantal situaties tegemoet traden en hoe ze met hun depressie omgingen; door veel te peinzen over hun problemen of door hier afleiding voor te zoeken.

De sportende vrouwen hadden reeds na drie weken een duidelijk lagere depressiescore dan de vrouwen in de vergelijkingsgroep, een effect dat ook na negen weken aanhield. Ook peinsden ze minder over hun problemen, omdat ze sneller en meer afleiding zochten, en beschikten ze over meer zelfvertrouwen dan de groep niet-sportende vrouwen. Onderzoekster Lynette Craft heeft hiervoor een verklaring. Volgens haar kregen de deelneemsters door het trainingsprogramma het gevoel zelf hun gezondheid onder controle te hebben, waardoor ze het gevoel hadden telkens nieuwe doelen te kunnen bereiken. Dit zou hun zelfvertrouwen hebben versterkt, hetgeen een positieve invloed heeft gehad op hun depressie.